صفحه اصلی

پروانه فن خاری پژو 405

مطابق الزام خودرو ساز، جنس پروانه فن بایستی پلی آمید 6.6 و مسلح شده با 30 درصد الیاف شیشه باشد.

 

اشکالات بالقوه فنی:

بالانس نبودن پروانه:

قطعاتی همچون روتورها، چرخ ها و پروانه هایی که با سرعت بالا دوران می نمایند بایستی از نظر استاتیکی همگن باشند. این بدان معناست که بایستی پراکندگی جرم در زوایای مختلف حول محور دوران یکسان باشد. در غیر اینصورت اگر حتی وزن بسیار ناچیزی در زاویه ای خاص، این همگن بودن را برهم زده باشد، این قطعه دوار به اصطلاح نابالانس خواهد بود. این نوع اشکال که به زبان فنی تر، نابالانسی استاتیکی نام دارد، یکی از مهمترین اشکالات کیفی بالقوه پروانه فن خودرو است که در صورت بروز، سبب لرزش مجموعه خنک کننده خواهد شد که در حالت شدید آن می تواند اثر ارتعاشی شدیدی در کل خودرو ایجاد کند.

پیشگیری:

به کمک دستگاه آزمایش بالانس پروانه می توان از بالانس بودن قطعه  اطمینان حاصل نمود. در صورت مشاهده نابالانسی در محصول، می توان با ایجاد تغییر در فرآیند تولید (متغیرهای دستگاه تزریق) و یا در صورت نیاز ایجاد تغییر در قالب، نابالانسی را برطرف نمود.

اصلاح قطعه نابالانس:

در بعضی موارد که تولید کننده امکان ایجاد اصلاح روی قالب یا فرآیند تولید را نداشته باشد، به اجبار از وزنه های بالانس استفاده می نماید. دستگاه بالانس نقطه نا بالانسی را نشان داده و اپراتور مقدار وزنه مورد نیاز را روی پره مورد نظر نصب می کند.

تاب داشتن پروانه:

در بعضی موارد پس از بستن پروانه روی موتور، زمانی که پروانه شروع به چرخش می کند، لبه بیرونی به قاب دور و نزدیک می شود که نشان از تاب دار بودن قطعه است. میزان تاب مجاز برای پروانه فن خودرو 2 میلی متر است. علت بروز این مشکل می تواند ناشی از کوتاه بودن زمان خنک کاری قطعه باشد. همچنین کیفیت قطعه فلزی وسط پروانه (اینسرت) در ایجاد تاب موثر است.

 

پیشگیری:

حصول اطمینان از کیفیت و دقت قطعه فلزی وسط پروانه و همچنین زمان خنک کاری داخل و بیرون از قالب

قطعات دارای تاب بیش از حد، قابل اصلاح نیستند.