حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی تهران (16 لغایت 19 آبان 1400)