حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودروی تهران (11 لغایت 14 بهمن 1399)